Den siste «Ti på Topp» turen 14. september 2013

2013-09-14 10.40.38Jahangir Akash turtil1000-Meteren DSC07533 DSC07534 DSC07535 DSC07536 DSC07537 DSC07538 DSC07539 DSC07540 DSC07541 DSC07542 DSC07543 DSC07544 DSC07545 DSC07546 DSC07547 DSC07548 DSC07549 DSC07550 DSC07551 DSC07552 DSC07553 DSC07554 DSC07555 DSC07556 DSC07557 DSC07558 DSC07559 DSC07560 DSC07561 DSC07562 DSC07563 DSC07564 DSC07565 DSC07566 DSC07567 DSC07568 DSC07569 DSC07570 DSC07571 DSC07572 DSC07573 DSC07574 DSC07575 DSC07576 DSC07577 DSC07578 DSC07579 DSC07580 DSC07581 DSC07582 DSC07583 DSC07584 DSC07585 DSC07586 DSC07587 DSC07588 2013-09-14 09.53.08Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 09.54.00Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 10.18.13Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 10.21.02Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 10.40.25Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 10.40.38Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 10.40.47Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 10.41.15Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 10.42.39Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 10.42.53Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 10.44.17Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 10.45.17Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 10.48.08Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 10.48.19Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 10.50.26Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 10.50.38Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 10.50.45Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 10.50.51Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 10.52.58Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 10.54.33Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 10.54.40Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 10.54.44Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 10.54.50Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 10.54.58Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 10.55.03Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 10.55.08Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 10.55.21Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 10.56.54Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 10.57.06Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 10.57.15Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 10.57.37Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 10.57.46Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 10.58.01Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 10.58.54Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 10.59.04Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 10.59.09Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 10.59.30Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 10.59.54Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.02.01Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.02.06Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.02.15Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.02.28Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.02.32Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.04.56Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.05.01Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.05.09Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.05.15Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.27.33Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.27.45Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.27.55Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.28.22Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.28.35Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.28.55Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.29.02Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.29.35Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.29.42Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.29.55Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.34.43Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.34.50Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.35.00Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.35.40Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.35.45Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.35.52Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.35.59Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.36.03Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.36.12Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.37.06Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.37.12Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.41.48Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.41.51Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.42.11Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.49.42Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.49.57Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.50.05Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.50.14Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.50.20Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.50.24Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.50.29Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.50.36Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.50.48Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.51.10Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.51.20Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.51.34Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.51.39Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.51.51Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.52.05Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 11.52.12Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 12.15.16Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 12.15.24Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 12.15.30Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 12.15.33Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 12.15.39Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 12.15.44Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 12.15.50Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 12.15.56Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 12.16.00Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 12.16.05Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 12.25.50Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 12.25.57Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 12.26.02Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 12.26.08Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 12.27.21Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 12.27.27Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 12.28.52Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 12.29.12Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 12.30.06Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 12.30.15Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 12.30.19Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 12.30.40Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 12.30.48Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 12.30.53Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 12.30.59Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 12.31.10Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 12.31.17Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 12.31.25Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 12.31.29Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 12.32.41Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 12.32.51Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 12.33.26Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 12.33.32Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 12.33.38Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 12.33.47Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 12.33.52Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 12.37.07Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 12.47.03Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 12.53.02Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 13.50.34Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 13.50.41Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 13.50.47Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 13.50.52Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 14.08.06Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 14.08.11Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 14.08.15Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 14.08.19Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 14.08.24Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 14.13.50Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 14.13.57Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 14.14.08Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 14.14.57Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 14.15.03Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 14.15.16Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 14.15.27Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 14.17.40Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 14.18.14Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 14.39.33Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 14.39.41Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 14.39.46Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 14.39.50Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 14.39.54Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 14.39.59Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 14.40.07Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 15.09.39Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 15.09.47Jahangir Akash turtil1000-Meteren 2013-09-14 15.14.05Jahangir Akash turtil1000-Meteren B-Jahangir Akash turtil1000-Meteren2013-09-14 10.46.11 B-Jahangir Akash turtil1000-Meteren2013-09-14 10.46.31 B-Jahangir Akash turtil1000-Meteren2013-09-14 10.46.42 B-Jahangir Akash turtil1000-Meteren2013-09-14 10.46.53 B-Jahangir Akash turtil1000-Meteren2013-09-14 10.47.20 B-Jahangir Akash turtil1000-Meteren2013-09-14 10.47.29 Jahangir Akash turtil1000-Meteren2013-09-14 10.47.05 Jahangir Akash turtil1000-Meteren2013-09-14 10.47.12 Jahangir Akash turtil1000-Meteren2013-09-14 12.40.26 Jahangir Akash turtil1000-Meteren2013-09-14 12.40.32 Jahangir Akash turtil1000-Meteren2013-09-14 12.40.38 Jahangir Akash turtil1000-Meteren2013-09-14 12.40.47 Jahangir Akash turtil1000-Meteren2013-09-14 12.40.53 Jahangir Akash turtil1000-Meteren2013-09-14 12.41.01 Jahangir Akash turtil1000-Meteren2013-09-14 12.43.48 Jahangir Akash turtil1000-Meteren2013-09-14 12.43.59 Jahangir Akash turtil1000-Meteren2013-09-14 12.44.04 Jahangir Akash turtil1000-Meteren2013-09-14 12.44.14 Jahangir Akash turtil1000-Meteren2013-09-14 12.47.03 Jahangir Akash turtil1000-Meteren2013-09-14 12.47.08 Jahangir Akash turtil1000-Meteren2013-09-14 12.47.26 Jahangir Akash turtil1000-Meteren2013-09-14 12.47.40 Jahangir Akash turtil1000-Meteren2013-09-14 12.52.36 Jahangir Akash turtil1000-Meteren2013-09-14 12.52.42 Jahangir Akash turtil1000-Meteren2013-09-14 12.52.45 Jahangir Akash turtil1000-Meteren2013-09-14 12.52.51 Jahangir Akash turtil1000-Meteren2013-09-14 12.53.02 Jahangir Akash turtil1000-Meteren2013-09-14 13.49.22 Jahangir Akash turtil1000-Meteren2013-09-14 13.49.28 Jahangir Akash turtil1000-Meteren2013-09-14 13.49.37 Jahangir Akash turtil1000-Meteren2013-09-14 13.49.56 Jahangir Akash turtil1000-Meteren2013-09-14 13.50.10 Jahangir Akash turtil1000-Meteren2013-09-14 13.50.18 Jahangir Akash turtil1000-Meteren2013-09-14 13.50.27 Jahangir Akash turtil1000-Meteren2013-09-14 13.50.57 Jahangir Akash turtil1000-Meteren2013-09-14 13.56.19 Jahangir Akash turtil1000-Meteren2013-09-14 13.56.25 Jahangir Akash turtil1000-Meteren2013-09-14 15.16.39 Jahangir Akash turtil1000-Meteren-1 Jahangir Akash turtil1000-mteren2013-09-14 12.36.29

Akash14-9-2013-1000-Mteren-9 Akash14-9-2013-1000-Mteren Akash14-9-2013-1000-Mteren-2 Akash14-9-2013-1000-Mteren-3 Akash14-9-2013-1000-Mteren-4 Akash14-9-2013-1000-Mteren-5 Akash14-9-2013-1000-Mteren-6 Akash14-9-2013-1000-Mteren-7 Akash14-9-2013-1000-Mteren-8

Reklame

Om FLERKULTURELL DIALOG

Initiativtaker for «FLERKULTURELL DIALOG (FD)» er Jahangir Akash som er en humanist, sosial, positiv, optimist, og respekterer for alle troer unntak ekstremisme. Faglige bakgrunn er innen journalistikk og filosofi med fokus på sosiologi og psykologi. «FLERKULTURELL DIALOG (FD)» er et frivillig initiativ som vil fremme god integrering, fokusere på norskopplæring, nettverksbygging, system- og samfunnsforståelse som kan gi mulighet til å være bidragsyter ved å skaffe jobb etter hvert økonomisk selvhjulpen. Videre fremmer FD folkehelse og FD mener at naturen kan være en god arena for å møte mennesker, øve på norsk, bli kjent med norsk kultur, tradisjon, bygge nettverk som kan føre til etter hvert å få seg en jobb.
Dette innlegget ble publisert i Tur. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s